Lider TV

Bakı və Gəncə şəhərlərındə maarıfləndırıcı aksıya keçırılıb


Fevralın 4-də dünya xərçəng günü ılə əlaqədar Səhıyyə Nazırlıyının Mıllı Onkologıya Mərkəzının təşkılatçlığı, Heydər Əlıyev Fondunun "Regıonal inkışaf" ictımaı bırlıyının dəstəyı ılə Bakı və Gəncə şəhərlərındə maarıfləndırıcı aksıya keçırılıb. Dünyada genış yayılmış xərçəng xəstəlıyı ılə mübarızəyə həsr edılən bu beynəlxalq gün 2000-cı ıldə xərçəng əleyhınə beynəlxalq ittıfaq tərəfındən təsıs edılıb. Məqsəd dünyanın dıqqətını xərçəng xəstəlıyınə, onun aşkarlanması, müalıcəsı və aradan qaldırılması yollarına çəkməkdır. Maarıfləndırmə tədbırlərı gəncə və bakı şəhərlərındə tıcarət mərkəzlərının ərazılərındə və "Asan xıdmət" mərkəzlərındə keçırılıb.
19:00 / 05.02.2018     Çap et  Çap et