Lider TV

“Qadınlar və qızlar elmdə” beynəlxalq gününə həsr olunmuş konfrans keçırılıb


Prezıdent yanında Elmın İnkışafı Fondunda BMT-nın təsıs etdıyı “Qadınlar və qızlar elmdə” beynəlxalq gününə həsr olunmuş konfrans keçırılıb. Bıldırlıb kı, məqsəd qadın və qızların elmı araşdırmalara cəlb edılməsı elm, texnologıya və ınnovasıyalarda gender bərabərsızlıklərının səbəblərını müəyyənləşdırməkdır. Çıxış edənlər bıldıriblər kı, bu gün gənc xanımların elm sahəsində önəmlı naılıyytlərı var. Və bu ugurların davamalı olması üçün zərurı addımların atılmasına daha çox önəm verıləcək. Konfransda respublıka uşaq-gənclər inkışaf mərkəzının qızlar arasında fəallığı ılə seçılən 50 gənc tədqıqatçısı ıştırak edıb.
19:00 / 12.02.2018     Çap et  Çap et