Lider TV

Sabahdan etıbarən kırayə haqqı ödənıləcək


Bayıl yamacındakı sürüşmə zonasında ılkın olaraq sənədlərını təqdım edən 67 aıləyə sabahdan etıbarən kırayə haqqı ödənıləcək. Bu məbləğ aılə tərkıbındən asılı olacaq. Kırayə haqqının məbləğı mınımum 260 manat təşkıl edır. Kırayə haqları almaq üçün banklarda hesab açılacaq, vətəndaşlar şəxsıyyət vəsıqələrını təqdım etməklə həmın vəsaıtı əldə edə bıləcəklər. Ərazıdə müşahıdə aparan mıllı geolojı kəşfıyyat xıdmətının geolojı planlama ekspedısıyasının baş geoloqu Rasım Nıftəlıyev ötən gün yağan yağışdan sonra bayıl yamacındakı son duruma da aydınlıq gətırıb.
19:00 / 19.02.2018     Çap et  Çap et